”Det är spännande när de biologiska processerna sätter igång”